Oral medisin og kirurgi

Hva slags utdannelse har en spesialist i oral kirurgi og oral medisin?

Oral kirurgi og oral medisin er en spesialitet godkjent av Den Norske Tannlegeforening. Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. Sammenhengen mellom oral helse og generell helse har avgjørende betydning for diagnostikk og behandling innen området oral kirurgi og oral medisin.

 

Spesialistutdanningen er et 5-årig fulltids utdanningsprogram etter avsluttet tannlegeutdanning. Spesialistutdanningen foregår delvis ved kirurgiavdelingene ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo eller Bergen og delvis ved kjevekirurgiske sykehusavdelinger. I tillegg inngår totalt ett år randtjeneste innenfor generell medisin, generell kirurgi, øre-nese-hals, plastisk kirurgi og anestesi.

 

Hva gjør en spesialist i oral kirurgi og oral medisin?

De fleste pasienter en spesialist i oral kirurgi og oral medisin mottar, er henvist fra sin allmenntannlege for behandling, men vi tar også imot pasienter som henvender seg direkte til oss.

 

Eksempler på oralkirurgisk behandling:

  • operasjon av visdomstenner og tannrøtter
  • operasjon av rotbetennelser (rotspissamputasjon) og cyster,
  • implantatbehandling
  • behandling av slimhinnelidelser, eventuelt med taking av vevsprøve (biopsi)
  • behandling av kjeveleddslidelser

 

Den vanligste oppgaven til en oral kirurg er å fjerne visdomstenner det ikke er plass til og som derfor bare delvis kommer frem i munnen. Dette gir ofte smerte og hevelse og engstelse hos unge pasienter som ikke har noen behandlingserfaring. Å behandle engstelige pasienter er derfor en viktig oppgave for en oralkirurg!

 

Dekkes noen av behandlingsutgiftene av HELFO?

For all oralkirurgisk behandling bortsett fra implantatbehandling, dekkes deler av utgiftene av HELFO. Vi har den nødvendige spesialistkompetanse for å utføre implantatbehandling med trygderefusjon, for de pasientene som har slike rettigheter (medfødte manglende tenner, enkelte tannskader, visse sykdommer og pasienter med periodontitt under visse forutsetninger). De fleste voksne som har tapt tenner grunnet hull (karies) eller fordi tennene brekker, må fullt ut dekke kostnaden til implantatbehandling selv.

 

Hva er tannimplantater, og hva avgjør om jeg kan motta slik behandling?

Tannimplantater erstatter tapte tenner. Svært forenklet sagt, settes en titanskrue inn i kjeven og må gro fast i noen måneder, før det kan tas avtrykk til kronen, som fremstilles av tanntekniker. Oralkirurgen setter inn titanskruen, og kronen settes inn av tannlege med spesialkompetanse innen implantater eller spesialist i protetikk. Vi benytter implantater av merke Astra® eller Straumann®.

 

For at implantater skal kunne settes inn i kjeven, må det være nok ben tilstede, ellers må benforholdene forbedres ved ulike teknikker. Dette fordyrer behandlingen. Det må alltid en grundig undersøkelse til i forkant av slik behandling. Behandlingen er kostbar, og at den lykkes er avhengig av livslang oppfølging hos tannpleier og pasientens egeninnsats. Røyking og periodontitt er risikofaktorer i forhold til implantatbehandling.

Tannpleietime på dagen!

Bestill tannpleier

Bestill time

Spørsmål

 

ung_dame_smil-e1447515693499