Tannimplantat

Nordstrand Tannlegesenter AS har lang erfaring og spesialist-kompetanse på tannimplantater. Vi anser dette som en svært viktig behandling å kunne tilby. Samtidig er det viktig at behandlingen gjøres på riktige indikasjoner. Dersom den utføres riktig er det mest sannsynlig det beste alternativet til skadet eller en manglende naturlig tann.

Tannimplantater erstatter tapte tenner. Svært forenklet sagt, settes en titanskrue inn i kjeven og må gro fast i noen måneder, før det kan tas avtrykk til kronen, som fremstilles av tanntekniker. Oralkirurgen setter inn titanskruen, og kronen settes inn av tannlege med spesialkompetanse innen implantater eller spesialist i protetikk. Vi benytter implantater av merke Astra® eller Straumann®.

Grundig undersøkelse i forkant

For at et tannimplantat skal kunne settes inn i kjeven, må det være nok bein tilstede, ellers må beinforholdene forbedres ved ulike teknikker. Dette fordyrer behandlingen. Det må alltid en grundig undersøkelse til i forkant av slik behandling. Behandlingen er kostbar, og at den lykkes er avhengig av livslang oppfølging hos tannpleier og pasientens egeninnsats. Røyking og periodontitt er risikofaktorer i forhold til implantatbehandling.

Kvalitet er viktig for våre pasienter

Vi bestreber oss på å yte kvalitet, service og god omsorg for våre pasienter med behov for tannimplantat. Det er vår oppgave å gi deg behandlingsalternativer og kostnadsoverslag som er i tråd med dine ønsker og samtidig faglig forsvarlig behandling som vi som utøvere skal ta ansvar for i fremtiden. Det er også viktig for oss som tannleger at du får et best mulig utgangspunkt som pasient derfor ønsker vi å levere et godt håndverk som varer og blir fulgt opp jevnlig hos tannpleier.

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi utfører vår behandling av tannimplantat.